Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Cổng từ an ninh siêu thị EG2233F - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM
Cần tìm một loại sản phẩm mã vạch phù hợp với công ty bạn. Hãy liên hệ để được tư vấn.

Cổng từ an ninh siêu thị EG2233F

Cổng từ an ninh siêu thị EG2233F
Thông tin chi tiết về sản phẩm

Cổng an ninh siêu thị Eguard EG2233F thích hợp cho siêu thị hàng tiêu dùng


Cổng an ninh siêu thị EG2233F

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách:

167cm (H), 32cm (W), 28mm (Ø)

Sản phẩm gồm: 01 cánh phát + 01 cánh thu

Khoảng cách giữa cánh phát và cánh thu: 1.5m ÷ 2.0m

Thiết bị an ninh
Hỗ trợ trực tuyến