Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Áp dụng mã vạch trong thẻ sinh viên - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

Áp dụng mã vạch trong thẻ sinh viên

Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh áp dụng mã vạch trên thẻ sinh viên

Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh áp dụng mã vạch trên thẻ sinh viên nhằm theo dõi, đánh giá quá trình hoạt động xã hội của từng Đoàn viên, Hội viên, sinh viên thông qua mã số sinh viên.

Khi Sinh viên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do các tổ chức Đoàn, Hội trong trường tổ chức (bao gồm: Đoàn trường, Hội SV trường, Đoàn khoa,Liên chi hội SV khoa, các CLB Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn-Hội trường, CLB Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn, Hội khoa) thì sinh viên sẽ xuất trình thẻ sinh viên, mã số sinh viên cho ban tổ chức. Ban tổ chức các hoạt động sẽ ghi nhận sự tham gia của sinh viên đó vào trong dữ liệu cá nhân thông quan thiết bị đọc thẻ (POS) hoặc nhập dữ liệu trực tiếp.
Thông tin về quá trình tham gia các hoạt động của từng Đoàn viên, Hội viên, sinh viên sẽ được hệ thống sử dụng để quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên, hội viên, sinh viên, được cập nhật và cung cấp thường xuyên, công khai trên trang web của hệ thống.

Tất cả các hoạt động có sử dụng hệ thống sẽ được nhận diện bởi hình ảnh mã vạch trên

Hệ thống ra đời sẽ hoàn thiện công tác quản lý, theo dõi quá trình hoạt động rèn luyện của đoàn viên, hội viên, để có cơ sở đánh giá xếp loại đoàn viên, hội viên được đầy đủ, chính xác và công bằng.
Đảm bảo cho đoàn viên, hội viên, sinh viên có thể theo dõi, tra cứu tất cả quá trình rèn luyện của mình trong suốt quá trình học tập tại trường thông qua hệ thống website của hệ thống.
Cung cấp thông tin về quá trình hoạt động xã hội của từng sinh viên phục vụ công tác đánh giá rèn luyện sinh viên và tham gia viết CV tuyển dụng sau này.

                                                                                                Theo Đoàn Trường Đại học Kinh Tế TPHCM

Công nghệ