Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 BIỂN QUẢNG CÁO SỬ DỤNG MÃ QR - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

BIỂN QUẢNG CÁO SỬ DỤNG MÃ QR

Biển quảng cáo QR code-based nằm ​​trong sân bay quốc tế Denver. Những biển quảng cáo này vừa có ích vừa hoàn hảo. Thay vì du khách phải mua một cuốn sách, báo, câu đố... để giữ cho mình bận rộn trong khi di chuyển hoặc chờ đợi người thân, thì những biển quảng cáo này sẽ cung cấp nhiều loại văn học, trò chơi và câu đố miễn phí.

Mỗi bảng quảng cáo cũng đã xác định được hướng dẫn cách quét và tải về các nội dung miễn phí và, nếu một người tiêu dùng không có một chiếc điện thoại thông minh, họ vẫn có thể truy cập nội dung bằng cách vào URL được cung cấp trong quảng cáo. Chúng ta rất dễ dàng nhận thấy rằng thấy rằng Barcode 2D là tâm điểm của chiến dịch. Khách hàng có thể cảm nhận và trải nghiệm cùng với công nghệ 2D với phát minh mới này.

Biển quảng cáo này cung cấp các câu đố Sudoku.

Biển quảng cáo này cung cấp các câu đố ô chữ.

Trong nói chuyện với một đại diện của TDA Quảng cáo & Thiết kế, cơ quan sản xuất chiến dịch này, ông nói rằng chiến dịch này có thể sẽ được mở rộng thông qua kỳ nghỉ lễ trong năm tới. Trong thời gian này, các nội dung miễn phí sẽ thay đổi để giữ cho quét trực tiếp. Cả khách hàng và cơ quan đang rất hài lòng với kết quả cho đến nay.

 

Công nghệ