Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 CMND Điện tử sẽ có mã vạch 2 chiều - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

CMND Điện tử sẽ có mã vạch 2 chiều

Từ tháng 7/2012 Việt Nam sẽ áp dụng CMND có mã vạch

Theo thông tư số 27/2012 của Bộ Công an quy định về mẫu giấy chứng minh nhân dân (CMND), CMND sẽ có mã vạch, quản trị trên một cơ sở dữ liệu thống nhất.

Theo Đại tá Vũ Xuân Dung CMND mới là thẻ nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông tin trên CMND đầyđủ hơn hiện nay, ngoài thông tin họ tên, nơi cư trú... sẽ có thông tinvề họ tên cha mẹ để kiểm tra đầy đủ căn cước công dân theo gốc. CMND cómã vạch hai chiều lưu trữ một số thông tin cơ bản, trong đó có cả vântay để giúp kiểm tra thật giả qua mã vạch, vân tay in trên CMND

                                           Mẫu CMND mới bằng thẻ nhựa có mã vạch 2 chiều.

Mẫu CMND mới bằng thẻ nhựa có mã vạch 2 chiều.

Việc bổ sung mã vạch vào mẫu CMND mới sẽ tạo điều kiện cho việc kiểmtra và chỉ cần đưa CMND vào máy là có thể kiểm tra. Theo đó, cơ quan nhànước có thẩm quyền muốn kiểm tra thì từ số CMND truy cập vào hệ thốngcơ sở dữ liệu sẽ nắm được đầy đủ thông tin. Mỗi công dân khi được cấpCMND mới sẽ chỉ có một mã số chứng minh, một mã vạch và đi theo công dânđến suốt cuộc đời. Một người khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khácsẽ vẫn giữ một số CMND, không có chuyện đổi số như hiện nay. Khi mộtngười thay đổi địa chỉ thường trú thì chỉ cần cập nhật trong dữ liệu.

Trong tương lai, khi công dân đã được cấp CMND theo mẫu mới thì việcxin cấp lại CMND có thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ địa phương nào.

                                                                                                                                                       Theo tinmoi.vn

Công nghệ