Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 ĐÈN TREO TRẦN HÌNH MÃ VẠCH - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

ĐÈN TREO TRẦN HÌNH MÃ VẠCH

Đèn lồng mã vạch là một đèn lồng quá khổ dựa trên hình ảnh của 1 chiếc đèn phổ biến dạng hình thanh. Chất liệu là  acrylic đen, trong suốt và trông chúng thật tuyệt vời.

Đèn lồng mã vạch là những chiếc đèn lồng được lấy ý tưởng của những mã vạch xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chiếc đèn lồng này được cắt theo hình những vạch màu đen bằng laze và tô màu acrylic lên là có ngay một chiếc đèn chùm tuyệt đẹp.

Đèn lồng có hình mã vạch

Thiết kế này hiện nay đang được phổ biến rộng rãi, và được nhiều khách hàng yêu thích.

Công nghệ