Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 EAS là gì - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

EAS là gì

Khái quét khái niệm về EAS

EAS là từ viết tắt của Electronic Article Surveillance là một phương pháp có hiệu quả cao để giảm bớt sự mất cắp và ăn trộm ở cửa hàng. Những sản phẩm được đính vào 1 thẻ EAS nhỏ trông giống 1 nhãn dán nhỏ. Nhãn dán này có chứa 1 tụ điện, tụ điện này sẽ mất tác dụng khi quá trình khử hoạt xảy ra. Anten phát ra 1 vùng khử hoạt tính được điều chỉnh vừa đủ nhỏ hơn âm lượng quét, để bảo đảm sản phẩm đó được quét trước khi nó được khử hoạt tính.

Vào thời gian bạn đọc trang này, những kẻ cắp đã lấy khoảng 20.000€- từ những người bán lẻ. Mỗi phút, hơn 800 kẻ cắp, mỗi người lấy trung bình 25€- trong hàng hóa. May thay, các cửa hàng bán lẻ có ngừng hoặc giảm hiện trạng này. Hệ thống chống trộm EAS đã được chứng minh đủ khả năng để bảo vệ hàng hóa các bạn chống lại shoplifters.

Metrologic InVista và máy quét đa tia Horizon Ms-7625 được tích hợp một anten khử hoạt EAS, cung cấp giải pháp đồng thời quét mã vạch và khử hoạt tính bảo vệ của nhãn, giúp giảm bớt sự thu hẹp của ứng dụng bán lẻ.

Công nghệ