Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 MÃ VẠCH ADN CHO HẢI SẢN - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

MÃ VẠCH ADN CHO HẢI SẢN

Một công nghệ mới sẽ giúp bạn đảm bảo rằng các cá trên đĩa của bạn là những con cá đạt chuẩn đúng chất lượng. Một công nghệ mới được đưa vào sử dụng, công nghệ mới được gọi là mã vạch DNA.

Chỉ cần sử dụng điện thoại di động của bạn, bạn sẽ có thể quét mã vạch trên thực đơn nhà hàng. Bạn sẽ biết được sản phẩm đó đã được đánh bắt ở đâu? Ngư dân bắt được những gì? Sản phẩm đã qua kiểm duyệt. Sản phẩm đó an toàn

Vậy mã vạch ADN là gì?

Mã vạch DNA là DNA bản ghi dữ liệu trình tự lấy từ các phần tương tự của bộ gen của tất cả các sinh vật được lấy mẫu.

Những hồ sơ này đi vào Tem - một US National Institutes of Health cơ sở dữ liệu trình tự gen khổng lồ. Đó là hợp tác với một cơ sở dữ liệu tương tự lớn ở Anh cho châu Âu, các phòng thí nghiệm sinh học phân tử châu Âu và Databank DNA của Nhật Bản. Tất cả ba trong số các cơ sở dữ liệu lớn giữ hồ sơ mã vạch DNA.

Nhưng về cơ bản, một mã vạch DNA là một tờ dữ liệu. Bạn có thể phù hợp với các dữ liệu trên một trang. Cốt lõi của nó là tên của các loài và một chuỗi các khoảng 650 lá thư mà chúng ta nghĩ là chữ ký của loài đó.

 
Công nghệ