Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Mã vạch trên biển Okinawa - Nhật Bản - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

Mã vạch trên biển Okinawa - Nhật Bản

Đảo Okinawa là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của nước Phù Tang. Không chỉ thế, người dân trên đảo còn tự hào với đặc sản rong biển Okinawa nổi tiếng, chiếm tới hơn 90% sản lượng trong cả nước.

Cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân trên đảo tổ chức thu hoạch rong biển mà họ đã gieo xuống dưới biển trước mùa đông.

Lúc này mặt biển Okinawa sống Ä‘á»™ng vá»›i những kệ Æ°Æ¡m rong biển nằm thẳng hàng, nhìn từ trên xuống giống nhÆ° những mã vạch mà chúng ta Ä‘ang dùng trong thÆ°Æ¡ng mại.

Công nghệ