Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Mã vạch - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM
Công nghệ bạn sử dụng đã phù hợp với công ty chưa, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Mã vạch

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy quét mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

Công nghệ