Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Những điều chưa biết về mã vạch - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

Những điều chưa biết về mã vạch

Các câu hỏi về mã vạch hay gặp

1- Trên các sản phẩm bán tại các siêu thị thường không ghi giá nhưng có những vạch to nhỏ khác nhau. Vì sao khi chiếu vào các vạch này người thu ngân lại nhận được giá tiền và tên sản phẩm trên máy tính?

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.

Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau. Mã số của hàng hoá có các tính chất sau: - Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá.

Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hoá. - Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8). Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải: Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu; Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số; Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp; Số cuối cùng là số kiểm tra. Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế cấp cho các quốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt Nam là 893.

Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Mã vạch thể hiện mã số EAN gọi là mã vạch EAN. Trong mã vạch EAN, mỗi con số được thể hiện bằng hai vạch và hai khoảng trống theo ba phương án khác nhau (Set A, B, C). Mỗi mã vạch hay khoảng trống có chiều rộng từ 1 đến 4 môđun. Như vậy mã vạch EAN thuộc loại mã đa chiều rộng, mỗi môđun có chiều rộng tiêu chuẩn là 0,33 mm. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm. Thiết bị đọc sẽ biến kích thước vạch thành các chỉ tiêu của hàng hóa trong đó có giá hàng.

2. Các số trên mã vạch từ đâu ra. Các con số có ý nghĩa gì?

- Con số mã vạch do chính công ty sản xuất, nơi cần áp dụng mã vạch vào sản phẩm của mình sử dụng phần mềm kết nối với máy in mã vạch để tạo ra.

- Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luận chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác, mã số hàng hoá là thẻ căn cước của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau

Mã số hang hóa là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá đó. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số tương ứng với một loại hàng hoá. Giống như mã số của máy điện thoại: trên toàn thế giới không có hai máy điện thoại có mã số giống nhau, trên toàn thế giới cũng không có hai loại hàng hoá có cùng một mã số. Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hoá, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hoá.

3. Hiện nay, trong thương mại trên toàn thế giới thường hay áp dụng hệ thống mã số hàng hoá nào?

Hiện nay, trong thương mại trên toàn thế giới chủ yếu áp dụng hai hệ thống mã số hàng hoá sau:

 + Hệ thống UPC (Universal Product Code) là hệ thống thuộc quyền quản lý của hội đồng mã thống nhất Mỹ UCC (Uniform Code Council, Inc.), được sử dụng từ năm 1970 và hiện vẫn đang được sử dụng ở Mỹ và Canada.

+ Hệ thống EAN (European Article number) được thiết lập bởi các sáng lập viên là 12 nước Châu Âu với tên gọi ban đầu là Hội EAN (European Article numbering Association), được sử dụng từ năm 1974 ở Châu Âu và sau đó phát triển nhanh chóng, được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Chính vì lý do này nên từ năm 1977, EAN trở thành một tổ chức quốc tế với tên gọi EAN quốc tế  (EAN International).

Công nghệ