Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 REI SỬ DỤNG MÃ QR - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

REI SỬ DỤNG MÃ QR

REI là tổ chức hợp tác xã kinh doanh bán lẻ ngoài trời,  hiện đang sử dụng mã QR trên mặt sau của cửa hàng trực tiếp trên email của mình. Khi mã được quét, nó được chuyển đến một cửa hàng định vị trang bán lẻ, giúp hỗ trợ tin nhắn quảng cáo của "100 cửa hàng trên toàn quốc."  

Sau khi mã QR được quét nó sẽ cung cấp thông tin hoạt động cho một danh mục, bởi vì thường thì người tiêu dùng sẽ muốn đến thăm một cửa hàng thực tế để cố gắng kiểm tra quần áo, sản phẩm mình mua trong các cửa hàng, trước khi mua hàng hoặc qua mạng hoặc qua điện thoại.

 

Đối với hướng dẫn mã, REI thực hiện tốt công việc thông báo đến người tiêu dùng về những gì đang diễn ra với sản phẩm.

Câu hỏi tiếp thị của REI: Bạn đang sử dụng mã QR trong cửa hàng và các kênh quảng cáo khác. Bạn thấy những sản phẩm đó thế nào?.....

Không gian 2D hiện tại vẫn còn rất mới, không ai chắc chắn hoặc có thể nói một cách khác rằng đây không phải là cách để giới thiệu công nghệ nhưng, từ góc độ tiếp thị chung, tôi không tin rằng nó hoàn toàn được chấp nhận. Mô hình này sẽ cung cấp các thông tin nhanh nhất tới người tiêu dùng và giới thiệu cạnh tranh với ít hơn.

Công nghệ