Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 SỰ KỲ THÚ CỦA MÃ VẠCH - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

SỰ KỲ THÚ CỦA MÃ VẠCH

Các nhà thiết kế mã vạch tự hỏi, "Tại sao các mã vạch không bao giờ thay đổi?"  

Chính vì câu hỏi đó mà các nhà thiết kế đã sáng tạo ra những hình ảnh, sản phẩm có biểu tượng mã vạch đầy cá tính, sinh động.

* Mã vạch trên các sản phẩm tại Nhật Bản

Dựa trên hình ảnh đơn điệu của mã vạch các nhà thiết kế đã tạo ra mã vạch cho các thương hiệu lớn của Nhật Bản như Suntory, Calbee, Wacoal và nhiều hơn nữa.

* Mã vạch trên biển quảng cáo

Khác với những hình ảnh mã vạch thông minh khác. Tại Anh, để ngăn chặn tình trạng buôn người,Leagas Delaney đã mô tả bóng của hình người giữa những quán bar trên các biển quảng cáo.

* Mã vạch trên các posters (áp phích)

Bằng nhiều cách khác nhau Công ty thiết kế Nga Art Lebedev tạo ra áp phích tạo logo mã vạch của họ sử dụng hình ảnh như cột băng, dưa hấu, cột vào một tòa nhà và lông mi thậm chí con người.

* Mã vạch trên móng tay, móng chân

Công nghệ