Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 TÒA NHÀ MÃ VẠCH - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM

TÒA NHÀ MÃ VẠCH

Nằm bên bờ sông Neva, toà nhà này đã biến mã vạch, dấu hiệu phổ biến nhất của ngành thương mại, trở thành một mô – típ kiến trúc mạnh mẽ.

Màu đỏ của công trình làm tươi sáng không gian đô thị chung quanh. Có nhiều toà nhà cũng mang phong cách kiến trúc tương tự như tháp nước Dixie Cup ở Lexington – Kentucky, toà nhà Uniroyal Tire ở Detroit, toà nhà Mã Vạch ở Munich – Đức…


Công nghệ